Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 07 : 168
Năm 2019 : 1.269
 • Hồ Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0905863811
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm mầm non
 • Hồ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0944 521 137
 • Phan Thị Vũ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên - Thư ký ban thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0905 958 754
 • Nguyễn Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0794 597 683
 • Phan Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0905 606 837
 • Nguyễn Thị Lệ Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0905 852 895
 • Nguyễn Thị Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0762 606 477
 • Phan Thị Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp GDMN
  • Điện thoại:
   0388 388 076
 • Hồ Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0905863811
  • Email:
   Hothuvanbt@gmail.com
 • Lê Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0772446657
  • Email:
   Lethithusuong80@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0794597683
  • Email:
   nganguyenthibt@gmail.com
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook