Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 34
Năm 2019 : 1.857
 • Phan Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ - Tú Mỹ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp GDMN
  • Điện thoại:
   0393 564 900
 • Lê Thị Phương Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn số 3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0945 784 604
  • Email:
   phuongtuele@gmail.com
 • Hồ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó chuyên môn số 3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0944 521 137
  • Email:
   hothiphuongbt@gmail.com
 • Phan Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0978 693 572
  • Email:
   yphan1196@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0777 534 210
 • Hồ Thị Thu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0971 986 640
  • Email:
   Thuloanqn96@gmail.com
 • Phạm Châu Thúy Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0943 674 410
  • Email:
   Phamchauthuyai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0358 948 932
  • Email:
   Nguyenmailyqg@gmail.com
 • Phạm Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Giấy chứng nhận cô nuôi nấu ăn
 • Nguyễn Thị Trúc Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Giấy chứng nhận cô nuôi nấu ăn
  • Điện thoại:
   0789493956
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook